ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA W LEGIONOWIE


Idź do treści

Poziom 6

Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej" jest niezależną i samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu o własny
STATUT.
Działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków, a celem Związku jest:Zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdowców (wdów) po strażakach - zwanych dalej członkami Związku,

Ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno - bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,

Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,

Pielęgnowanie - utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,

Czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności czci jej funkcjonariuszy,

Wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciw -pożarowej oraz w innych sprawach publicznych,

Pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz zapewnianie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,

Umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,

Reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej - we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno- bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

Strona Główna | Nasz Związek | Sprawy Bieżące | Prawo | Inne | Wydarzenia | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego