ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA W LEGIONOWIE


Idź do treści

Przejazdy ulgowe ZTM

Prawo


Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm.),
  • Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r.

Uprawnieni

Dokumenty poświadczające uprawnienia do przejazdów ulgowych

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Osoby, które ukończyły 70. rok życia

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia

PRZEJAZDY Z ULGĄ 50 %

Emeryci i renciści do ukończenia 70. roku życia

Imienna legitymacja emeryta-rencisty, potwierdzająca status emeryta-rencisty, lub w przypadku jej braku aktualny odcinek emerytury lub renty, bądź wyciąg bankowy potwierdzający pobieranie emerytury lub renty wraz z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.

Małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne

a) aktualna decyzja wydana przez organy emerytalno-rentowe na dany rok, potwierdzająca pobieranie dodatku rodzinnego łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
b) aktualna decyzja o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydana przez organy emerytalno-rentowe na dany rok łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.


Więcej o przejazdach bezpłatnych i ulgowych - dowiesz się więcej klikając: TUTAJ

Wspólny bilet w pociągach - dowiesz się więcej klikając: TUTAJ

Wspólny bilet w gminach - dowiesz się więcej klikajac: TUTAJ


Strona Główna | Nasz Związek | Sprawy Bieżące | Prawo | Inne | Wydarzenia | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego